יזמות ועסקים

החברה הכלכלית גולן מובילה תוכניות המרכזות את כל נושא היזמות, העסקים ותעסוקה ברמת הגולן. החברה הכלכלית, היא הגוף המוביל את הפיתוח הכלכלי במועצה תוך יצירת מקורות הכנסה שיאפשרו לה עצמאות כלכלית. זאת במסגרת פיתוח מקורות תעסוקה ופרנסה לרווחת תושבי האזור.