תשלומי המועצה

אגף כספים

אגף כספים
גזברות המועצה אמונה על כל תחומי הפעילות הפיננסית של המועצה והתאגידים קשורים אליה בכפוף לתקציב שאושר במליאת המועצה.
 
שגרות העבודה:
  • תקציבים שוטפים, תקציבים מיוחדים, תב"רים, תקציבי פיתוח, העברת כספים.
  • מנהל הקהילה יפקח על העברת תקציב מהמועצה לחשבון הועד המקומי. בהעברת תקציב מיוחד צבוע וגם על העברה זו יבוצע פיקוח.
  • פגישה שנתית עם כל מנהל קהילה.
  • מנהלי קהילה חדשים - הכרות אישית עם מנהל האגף והכרות עם הצוות, פגישה רבעונית בשנה הראשונה.
תחת אחריותה בטיפול בכספים - ממשרדי ממשלה, ארנונה, היטלים, אגרות, ותקבולים אחרים ממוסדות שונים - והקצאתם לתחומי הפעילות השונים במחלקות המועצה.
בנוסף - שכר עובדי המועצה, הכנת דוחות תקציביים ומאזנים, ביטוח מוסדות המועצה ורכש של האגפים
 
 
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מכוון
בקשה להנחה בארנונה עבור נזקק כספים 27.10.16 להורדה - בקשה להנחה בארנונה עבור נזקק
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית כספים 27.10.16 להורדה - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לדירת מגורים כספים 27.10.16 להורדה - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לדירת מגורים
הוראה לחיוב בחשבון כספים 27.10.16 להורדה - הוראה לחיוב בחשבון
הוראת קבע לתשלום באמצעות כרטיס אשראי כספים 27.10.16 להורדה - הוראת קבע לתשלום באמצעות כרטיס אשראי
היטל ביוב כספים 27.10.16 להורדה - היטל ביוב
צו ארנונה 2016 כספים 27.10.16 להורדה - צו ארנונה 2016
צו ארנונה 2017 כספים 27.10.16 להורדה - צו ארנונה 2017
תשלומי אגרות כספים 27.10.16 להורדה - תשלומי אגרות
תשלומי ארנונה כספים 27.10.16 להורדה - תשלומי ארנונה