מפרט אחיד רשותי

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  - במקרה זה מועצה אזורית גולן. תוכן
בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
 
​באחריות בעל העסק לקרוא את האמור ולבחון אלו מהדרישות רלוונטיות לגבי עסקו ולקיימן. 
 
למידע נוסף על סטנדרטים גבוהים