דרישות פרטניות מעסקים

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".​
 
הנחיות מיוחדות לרישוי בתי אוכל (פריט מס' 4.2 בצו רישוי עסקים)
בתי אוכל עוסקים בהכנת מזון ובהגשתו לסועדים. העיסוק במזון דורש טיפול רגיש, שכן טיפול שלא כהלכה עלול לגרום פגיעה קשה בלקוחות ונזק בריאותי, כגון מחלות מעיים והרעלות מזון. נושא התברואה מחייב לימוד וידע מעמיק שלעתים חסר לעוסקים בתחום ההזנה. מטרת הוראות אלה להגביר את המודעות, להרחיב את הידע של העוסקים במלאכה ולשמש מדריך בסיסי למבקשים להקים ולנהל בית אוכל.
הנחיות מיוחדות לרישוי מועדונים וברים (פריט מס' 4.8, או פריט מס' 7.7ו' בצו רישוי עסקים)
בטרם חתימת חוזה שכירות למועדון או בר, חשוב לדעת שישנם מאפיינים מיוחדים המחייבים הערכות מיוחדת כבר בשלב בחירת מקום העסק:
האם המקום אינו מהווה מטרד רעש לשכנים?
האם הכתובת שמצאת מתאימה לשימוש ייעוד תכנון העיר למועדון או בר?
עד איזו שעה ניתן להפעיל את המקום ?
 
הנחיות מיוחדות לרישוי בתי מלון (פריט מס' מס' 7.1א' בצו רישוי עסקים)
תכנון המתקנים הפיזיים של בתי מלון לסוגיהם, מחייב עמידה בתקנים ובדרישות של משרד התיירות. בטרם הקמתם, חשוב מאד לעיין בדרישות אלו ומומלץ לפנות למשרד התיירות לקבלת מידע והנחיות. להנחיות תכנון לבתי מלון או כל סוג אכסון תיירותי אחר של משרד התיירות
 
הנחיות מיוחדות לעסקים לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם (פריט מס' 1.4 בצו רישוי עסקים)
טיפול בגוף האדם הוא עיסוק המחייב לימוד וידע מעמיק, החייב להיעשות תוך שמירה על בריאות המטופל והמטפל. טיפול שאינו כהלכה עלול לגרום להעברת מחלות בין מטופל למטופל או בין מטפל ומטופל. אי הקפדה על כללי ההיגיינה עלולה לגרום העברת נגיפים קטלניים וחיידקים הגורמים מחלות קשות, כגון איידס, צהבת, מחלות עור וזיהומים. מאחר שלעיתים משך הזמן מההדבקה להתפרצות המחלה הוא ארוך, הלקוחות ובעלי העסק לא מקשרים בין הסיבה לתוצאה. מטרת הוראות אלה להגביר את המודעות, להרחיב את הידע של העוסקים במלאכה ולשמש מדריך בסיסי למבקשים להקים ולנהל עסק לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם.
הנחיות מיוחדות לפתיחת קייטנות ומחנות נוער (פריט מס' 7.8 א' וב' בצו רישוי עסקים)
קייטנה שיש בה לפחות 11 ילדים בגילאי 3 עד 17 וימי הקייטנה מעל יומיים חייבת ברישיון. בצו רישוי עסקים "פטור מחובת רישוי לקייטנות, מאי 2012" מפורטים סוגי קייטנות הפטורות מרישיון לניהול עסק. במפרט האחיד תוכלו למצוא מידע אודות גורמי הרישוי, הטפסים הנדרשים, הנחיות ועוד.
מפעל לייצור מזון (פריט מס' 4.6א' בצו רישוי עסקים)
לקבלת רישיון עסק למפעל לייצור מזון צריך להקדים ולהוציא רישיון יצרן מזון מאת משרד הבריאות - שירות המזון
 
היתר רעלים
בתי עסק שעיסוקם מחייב החזקת רעלים וחומרים מסוכנים חייבים בהוצאת היתר רעלים מאת המשרד לאיכות הסביבה או הרשות לאיכות הסביבה. ההיתר ניתן לתקופה של שנה, ויש לחדשו מדי שנה.