רישוי עסקים

המועצה רואה בעסקים שבתחומה, קטר צמיחה לפיתוח הגולן ומעניקה חשיבות גדולה לסיוע בכל הנדרש במסגרת החוק תוך אכיפה יעילה ויישום המדיניות בשטח. השגת איזון בין האינטרסים של היזמים ובין מדיניות המועצה בנוגע לסדר הציבורי.
מחלקת עסקים  מופקדת על יישומו של חוק רישוי עסקים  התשע''ב 2013, ואמונה על הוצאת רישוי לכל העסקים הטעונים רישוי מכוח חוק זה.
 
הגשת בקשה לרישיון עסק
 
בעלי עסקים יקרים אנו מודים לכם על שבחרתם להקים עסק בגולן ומאחלים לכם בהצלחה. במטרה לזרז את תהליך הוצאת הרישיון המבוקש על ידכם, מצורפות הנחיות הנחיות להגשת בקשה. אנא קראו בעיון את ההנחיות ופעלו לפיהן.​
 
למידע נוסף על אגף
אגף