פיתוח קהילתי

המחלקה לפיתוח קהילתי מהווה גוף מקצועי בתחום הקהילה, מוכר כמוקד ידע ומומחיות, בעל השפעה משמעותית במרחב הכפרי. המחלקה לפיתוח קהילתי פועלת להעצמת הקהילות ביישובי המועצה השונים, ועידוד הציבור להיות מעורבים בתהליכים קהילתיים ולקחת חלק בקבלת החלטות בעלות השפעה על אורחות ואיכות חייהם. המחלקה מכשירה את המנהיגות המקומית להתמודדות עם צרכי הקהילה המגוונים, והתמודדות עם אתגרים ומשימות ביישוב עצמו ומחוצה לו. בנוסף, מכשירה המחלקה את המנהיגות הפוטנציאלית והעתידית של הגולן.
קורס ניהול קהילה
העבודה מתבצעת על ידי מלווים קהילתיים קבועים לכל יישוב, שיחד עם המנהיגות המקומית והתושבים ממפה את צרכי הקהילה ומבנה תכנית עבודה לקידום הנושאים שנקבעו.
המחלקה עובדת במודל של אשכולות גיאוגרפיים בחלוקה לצפון, מרכז ודרום הגולן, המאפשרים למידה, שיתוף עמיתים ויצירת שיתופי פעולה בין היישובים, וכן בתחומי רוחב  כלל גולניים המתמקדים בחיזוק תחום המנהיגות, הקהילה והכלכלה, בכל היישובים.
 
תחום רוחב קליטה:
חיזוק ופיתוח תפיסה של קהילה קולטת, גולנית ויישובית, בעלת לכידות חברתית גבוהה, הפועלת בשלושה מישורים: מישור הנקלטים, הקהילה הקולטת והאזור.
 
תחום רוחב מנהיגות:
ביסוסה של מנהיגות יישובית ואזורית מובילה, יוזמת, מתחדשת, מתעדכנת ויציבה.
 
תחום רוחב כלכלה:
הובלת תחום הכלכלה הקהילתית והטמעתו כחלק בלתי נפרד מתהליכי הליווי הקהילתי במועצה. ליווי וקידום הפיתוח הכלכלי ושיתופי הפעולה הכלכליים- קהילתיים והכל לטובת החוסן הקהילתי, ולאור חזון העשור הכלכלי המועצתי.
קהילת מיצר