לשכת מנכ"ל

רקע
מנכ"ל המועצה ממונה על מימוש מדיניות המועצה והעומד בראשה, בהתאם לכללי המינהל והאתיקה הציבוריים. המנכ"ל אחראי על תכלול פעילות אגפי המועצה השונים, תוך תיאום וסינכרון בין גורמי פנים וחוץ, הקמה ארגון והפעלה של המשאבים המינהליים, היחידות, אנשי המטה והנהלים של הרשות.
כמו כן, אחראי על הפיתוח האסטרטגי של המערכת המועצתית, ניהול ופיתוח ההון האנושי ופיתוח השירות לתושבים. לשכת מנכ"ל המועצה מוציאה לפועל את ישיבות המועצה, מכרזי המועצה וועדות המועצה ומבצעת מעקב אחר ביצוע החלטות. בלשכה אחריות על ארכיב הרשות, הפעילות של הוועדים המקומיים וחופש המידע.
 
משאבי אנוש
מערך משאבי אנוש אחראי על פיתוח ההון האנושי ותהליכים ארגוניים ברשות, ניהול תהליכי קליות עובדים חדשים ברשות, ניהול תחום רווחת העובדים בארגון, פיתוח וייעול תהליכי עבודה, ייעוץ בנושאי ההון האנושי, הנחייה וליווי של עובדי הארגון.
 
יחידה למערכות מידע גיאוגרפיות gis
היחידה הוקמה כחלק ממערך מידע וניהול במועצה. היחידה משמשת כלי עזר בניתוח תופעות במרחב, תכנון, תיאום ושיפור זמינות המידע המרחבי וההנדסי למועצה, לגופים הנלווים וליישובים.
 
יחידה לתכנון אסטרטגי
 
יחידת מטה מקצועית, המסייעת להנהלת ולמנהלי הרשות בגיבוש מדיניות ארוכת טווח על ידי ניתוח ועיבוד נתונים, הצגת מגמות ותרחישים, ואיתור סוגיות מרכזיות הצפויות לעלות על סדר היום.