מלגות סטודנטים

ב-2016 החל שיתוף פעולה מבורך בין מחלקת הצעירים במועצה עם מפעל הפיס ועם פר"ח (פרויקט חונכות) בפרויקט מעורבות חברתית. במסגרת הפרויקט יינתנו מלגות לימודים ע"ס 10,000ש"ח ל-20 סטודנטים בני הגולן. המלגאים יתנדבו במגוון פרויקטים בקהילה בתחומי- ותיקים, קליטה, פיתוח קהילתי, שנת ה-50 לגולן, חונכות אישית ועוד. זו השנה הראשונה של הפרויקט והסטודנטים המשתתפים בו נבחרים בקפידה. אנו מקווים שעם הצלחתו יגדל מספר המלגות לסטודנטים הפעילים בתחום המעורבות החברתית.
בנוסף, כבכל שנה, תעניק המועצה מלגות לימודים ע"ס 1000₪ לסטודנטים בני הגולן אשר עומדים בקריטריונים שקבעה ועדת המלגות של המועצה.
פרויקט חונכות